Knowledge wall

filter by category

filter by language

Yβριδική Εκπαίδευση

Η πανδημία του Covid-19 επηρέασε σημαντικά την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών μοντέλων, με την υβριδική εκπαίδευση να είναι ένα από τα πιο αξιοσημείωτα και διαχρονικά. Η προσέγγιση αυτή διευκολύνει τη μάθηση επιτρέποντας σε ορισμένους μαθητές να παρακολουθούν τα μαθήματα αυτοπροσώπως, ενώ άλλοι συμμετέχουν από το σπίτι χρησιμοποιώντας τις συσκευές τους. Ανακαλύψτε τα οφέλη και τις προκλήσεις της υβριδικής εκπαίδευσης.

Αρχική

Discover the Stinky Fish

The Stinky Fish is a popular metaphor for issues your team fails to address. The longer everyone avoids conflict, the quicker it will rot. The Stinky Fish metaphor reminds us that unattended issues don’t magically vanish – they end up contaminating the entire team.

https://miro.com/miroverse/discover-the-stinky-fish/

Spotkania hybrydowe

Mamy dla Ciebie kilka wskazówek, na co zwrócić szczególną uwagę organizując spotkanie hybrydowe.

Χρήσιμα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για υβριδικές τάξεις

Ανακαλύψτε αυτές τις εφαρμογές και τους ιστότοπους που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν την παραγωγικότητα των εκπαιδευτικών, να εξατομικεύσουν τις μαθησιακές εμπειρίες και να διευκολύνουν τη δημιουργία περιεχομένου μαθημάτων.

https://www.o3.gr/ai-tools-for-educators/

Συστάσεις για την υβριδική μάθηση

Ένα σκονάκι που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη δημιουργία αποτελεσματικών υβριδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων/ τάξεων.

https://epale.ec.europa.eu/el/blog/7-systaseis-gia-ybridiki-mathisi

Εργαλεία που διευκολύνουν την υβριδική εκπαίδευση

Το Whiteboard είναι εδώ για να σας βοηθήσει — με εύχρηστα χειριστήρια, οπτικά ελκυστικό περιεχόμενο και ενσωμάτωση με το υπόλοιπο οικοσύστημα της Microsoft. Το Whiteboard κάνει τη διδασκαλία στον υβριδικό κόσμο ευκολότερη και πιο αποτελεσματική.

 

Aυτοεκπαίδευση σχετικά με καλύτερες στρατηγικές για υβριδική, απομακρυσμένη και μικτή εκμάθηση

Εδω θα βρείτε μια διδακτική ενότητα απο την εκπαιδευτικό ‘Αννα Σιμιτσοπούλου για να εκπαιδευτείτε σχετικά με καλύτερες στρατηγικές για υβριδική, απομακρυσμένη και μικτή εκμάθηση.

https://learn.microsoft.com/el-gr/training/modules/teach-forward-best-strategies-hybrid-remote-blended-learning/

Υβριδική και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Μετατροπή της θεωρίας σε πράξη

Αυτός ο οδηγός παρέχει ιδέες για την οργάνωση μαθημάτων, τη διαχείριση των αιθουσών διδασκαλίας και την αξιολόγηση της προόδου των φοιτητών μέσω υβριδικών προσεγγίσεων. Επιπλέον, ενθαρρύνει τη συνεχή εφαρμογή της υβριδικής εκπαίδευσης και δίνει έμφαση στις συνεργατικές προσπάθειες μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή όλων στη μαθησιακή διαδικασία.

https://www.edessacity.gr/edessamediacenter/2022/ebook-2021-paschalisetall.pdf

Παραδοχές για την υβριδική μάθηση στην δημοτική εκπαίδευση

Εδω θα βρείτε κάποιες παραδοχές σχετικά με την ένταξει της υβριδικής μάθησης στην δημοτική εκπαίδευση. Συμπερασματικά, καταλήγουμε στο γεγονός ότι αυτό το μοντέλο μάθησης είναι καλύτερο για φοιτητές ή μαθητές μεγαλύτερων ηλικιών.

https://paideia-news.com/poed/2020/11/08/ybridiki-ekpaideysi-paradoxes/

Υβριδική μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναπτύσσει ψηφιακές υπηρεσίες για υβριδική μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω του έργου VIE. Οι υπηρεσίες αυτές, που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη συνέχιση της μάθησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Μια χιουμοριστική ματιά στις υβριδικές τάξεις

Πρόκειται για ένα μείγμα προσωπικής και εικονικής μάθησης, όπου ο δάσκαλος ισορροπεί και στους δύο κόσμους, φροντίζοντας να παραμείνουν όλοι στο σωστό δρόμο – είτε κάθονται στο θρανίο είτε στον καναπέ!

Πλεονεκτήματα και συμβουλές για την υβριδική και την διαδικτυακή μάθηση

Η υβριδική και η διαδικτυακή μάθηση δεν αλλάζουν μόνο τον τρόπο διδασκαλίας, αλλά επαναπροσδιορίζουν επίσης τους παραδοσιακούς ρόλους των διδασκόντων και παρέχουν διαφορετικές ευκαιρίες μάθησης. Εδώ θα βρείτε στοιχεία που καθιστούν την υβριδική και τη διαδικτυακή μάθηση αποτελεσματική και τρόπους εφαρμογής.

https://www.scavify.com/gamification/gamification-in-higher-education

Gamification applies strategic game mechanics to increase engagement and motivate behaviour on campus or in the classroom. 10 Best Examples of Gamification in Higher Education.

https://www.nureva.com/blog/education/21-hybrid-learning-activities-that-get-students-talking

21 hybrid learning activities that get students talking

https://smowl.net/en/blog/gamification-in-education/

Gamification in education allows you to develop active education programs through game elements that promote teamwork and problem-solving while ensuring personalized learning progress at the same time.

https://elearningindustry.com/gamification-in-education-advancing-21st-century-learning

eLI is a leading publishing platform that delivers inspiring, industry-specific content to eLearning professionals. As a top-tier eLearning marketplace, they offer a plethora of sophisticated, online marketing solutions to corporate training companies to empower and help them grow.

https://study.com/academy/lesson/what-is-gamification-in-education-definition-research-strategies.html

Learn what gamification is and how it benefits students. Examine strategies for gamifying education and discover examples of gamification in education.

AV1 Telepresence Robots

AV1 has features for participation and inclusion in class and teaching life.
AV1 acts as a bridge to mainstream lessons from home or inclusion rooms.

https://www.noisolation.com/

Hybrid Learning: How do we set up our classrooms? (IESE Business School)

Hybrid classrooms are commonly used in corporate training, professional development workshops, and educational institutions to meet the needs of the learners and the standards required. They are dynamic learning environments for both students and educators. In this video we get insight from IESE Business School about how to set up and manage hybrid classrooms.

How to Teach in a Hybrid Classroom

Guide to setting up and teaching in a hybrid classroom

https://resources.owllabs.com/blog/how-to-teach-in-a-hybrid-classroom

Password strength meter

A tool to test how secure is your password

How Do I Create a Strong and Unique Password?

An useful information to create a unique password

https://www.webroot.com/us/en/resources/tips-articles/how-do-i-create-a-strong-password

Creative Commons licenses

Creative Commons licenses give everyone from individual creators to large institutions a standardized way to grant the public permission to use their creative work under copyright law. From the reuser’s perspective, the presence of a Creative Commons license on a copyrighted work answers the question, What can I do with this work?

GDPR official guide

Complete guide to GDPR compliance

https://gdpr.eu

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Official California Consumer Privacy Act page

https://oag.ca.gov/privacy/ccpa

Beyond Zoom Playlist

The very special Stokholm playlist

BIngo

https://teambuilding.com/blog/online-team-building-bingo

Online gaming tool

https://en.boardgamearena.com

Phishing Email Examples

https://www.hooksecurity.co/phishing-email-examples#:~:text=Askforthingslikeusernames,passwordsaccountnumbersetc.&text=EmailsfromtheIRS,’tyours)etc.

Creative Commons License Explanation

Scroll to Top